• IMG-20180427-WA0004.jpg
  • IMG-20201018-WA0008.jpg
  • Kopie  van DSCN0202.jpg
  • Mtwapa school.jpg

logo

Vrijwilliger kleuterschool Kenia

Geef je op als vrijwilliger op een kleuterschool in Kenia

Werken als vrijwilliger op een kleuterschool is een welkome bijdrage aan het gehele kleuteronderwijs in Kenia. De afgelopen jaren hebben veel leerkrachten het onderwijs verlaten door te lage salarissen en slechte arbeidsomstandigheden. Als vrijwilliger kan je helpen om de kinderen taal te leren, je leert ze samen te spelen en respect te hebben voor elkaar en je kan allerlei creatieve lessen opzetten om hun fantasie te prikkelen. Zo leer je ze allerlei vaardigheden waar ze iets aan zullen hebben als ze zich verder ontwikkelen. Omdat er een groot tekort is aan kleuteronderwijzers zal jouw vrijwilligerswerk zeer worden gewaardeerd. Misschien is het goed dat we je nog iets meer vertellen over de achtergronden en hoe het zo gekomen is.

Wat je zou moeten weten over het kleuteronderwijs in Kenia

Van 1982 tot 2003 is de instroom van kleine kinderen in het kleuteronderwijs (3 tot 6 jaar) gestegen van 480.000 leerlingen tot 1.2 miljoen. In 2003 is de overheid begonnen om het hele systeem te veranderen met als doel voor alle kinderen het onderwijs te stimuleren. Het "Free Primary Education" systeem, zoals dat in Kenia wordt genoemd, is zeker succesvol gebleken. Toch moet er nog veel worden verbeterd. Het FPE is bedoeld voor kinderen van 6 tot 13 jaar. Omdat het onderwijs voor deze leeftijdscategorie bijna gratis is, wachten veel ouders met het naar scholen sturen van hun kinderen totdat ze minimaal 6 jaar oud zijn. Dit zorgt er dus vaak voor dat de kinderen niet eerder naar school gaan voor het Early Childhood, Development and Education systeem, kleuteronderwijs voor kinderen van 3 tot 6 jaar. Het gevolg is dat het gratis onderwijs voor de grotere kinderen een negatieve effect heeft op het kleuteronderwijs. De daling van het aantal kinderen in het kleuteronderwijs zorgt voor lagere salarissen voor ECD-leerkrachten en het wordt elk jaar moeilijker om goed geschoolde kleuteronderwijzers voor de groep te zetten.

Vereisten om je op te geven als vrijwilliger kleuteronderwijs

Butterfly4Volunteers heeft onderwijsprojecten in Lamu en Mombasa. Voor beide projecten heb je enige vaardigheden en vereisten nodig om daar te kunnen werken. Als vrijwilliger moet je:

  • Een diploma hebben op het gebied van onderwijs/pedagogische training
  • Geaccrediteerd zijn door de Keniaanse overheid
  • Minimaal 3 tot 6 maanden inzetbaar zijn
  • In moeilijke omstandigheden kunnen werken
  • 18 jaar of ouder zijn

Jouw hulp als leerkracht wordt zeker gewaardeerd

Zoals je hebt kunnen lezen, het ECD onderwijssysteem is alleen levensvatbaar als ouders daar zelf ook aan bijdragen, het is namelijk niet gratis. De verslechterde omstandigheden in veel kleuterscholen is het directe gevolg van het verschil in financiering van het dure ECD systeem en het gratis FPE-onderwijs. Veel onderwijzers en ambtenaren zijn zich bewust van deze situatie en zijn hard aan het werk om dit te verbeteren. Butterfly4Volunteers probeert hier haar steentje aan bij te dragen met goed geschoolde leerkrachten en buitenlandse vrijwilligers die graag een paar maanden willen werken in het onderwijs in Kenia. Jouw hulp betekent niet alleen veel voor de kleuterschool in het betreffende district, maar heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling en startpositie van de kinderen. Je inzet wordt niet alleen door ons gewaardeerd, maar zeker ook door de hard werkende ouders die hun kinderen een goede start willen geven.

Sollliciteer voor dit project