• IMG-20180427-WA0004.jpg
  • IMG-20201018-WA0008.jpg
  • Kopie  van DSCN0202.jpg
  • Mtwapa school.jpg

logo

'Talent koesteren door middel van sport'

Midcity Sports Trust

Midcity Sports Trust werd in 2019 opgericht om sport op te nemen als een middel om positieve verandering en sociale cohesie te bewerkstelligen in een land dat het hard nodig heeft.

Het doel van Midcity Sports Trust is het uitvoeren van liefdadigheidsinitiatieven ten behoeve van de gemeenschappen in Kenia en over de grens

Het is onze missie om het leidende en vertrouwde sportvertrouwen in Kenia en de rest van de wereld te zijn, terwijl we sport gebruiken om het welzijn van kinderen te verbeteren en ze een betere toekomst te geven door hun talenten te koesteren en te versterken.

De Trust is opgericht met zijn visie en mandaat om sportinfrastructuur, sport benodigdheden en spelers uitrusting en programma's te bieden die gericht zijn op de ontwikkeling van de jongeren in Kenia en over de grens. Deze positieve invloed zal hen helpen hoop, inspiratie, kansen en platforms te bieden om hun sportieve ambities en dromen te verwezenlijken.

 

IMG 20201018 WA0011 CopyWat we ook doen:

Fondsen inzamelen om te voorzien in de opvoeding van voetbal- en sporttalent bij kinderen met een minder bevoorrechte achtergrond.

De kracht van voetbalsport benutten voor sociaaleconomische steun aan behoeftige kinderen, waaronder wezen en kinderen met een handicap.

Ondersteuning van de onderwijsbehoeften van behoeftige kinderen.

Steun bieden aan gezinnen die in extreme armoede leven, inclusief het verstrekken van voedsel, kleding, schoon water en onderdak aan dergelijke gezinnen.

Bevordering van onderzoek naar armoedebestrijdingsprogramma's en gemeenschapsontwikkeling.

Een schenkingsfonds oprichten om op beurzen, donaties, giften en elke andere vorm van hulp te ontvangen van de provinciale of nationale regeringen van Kenia, de particuliere sector of een andere bron, op voorwaarde dat dit een of meer van de doelstellingen van de organisatie ondersteunt en gunstig is voor de doelgroep.

 

IMG 20201018 WA0014 Copy    IMG 20201018 WA0008 Copy